Herausforderungen beflügeln uns!
kompetent • zuverlässig • zielorientiert
Geschäftsführung
Eckhard Irrgang
E.Irrgang@i-bau.de
Telefon (0 51 94) 966-0
Telefax (0 51 94) 70 67

Verwaltung
Dirk Schröder
d.schroeder@i-bau.de
Telefon (0 51 94) 966-290
Telefax (0 51 94) 70 67

Preisanfragen und Angebote
Klaus Balk
K.Balk@i-bau.de
Telefon (0 51 94) 966-140
Telefax (0 51 94) 966-155

Harm Heine
H.Heine@i-bau.de
Telefon (0 51 94) 966-191
Telefax (0 51 94) 966-155
Schüttgüter, Baustoffe, Gerätedisposition
Hans-Helmut Röhrs
HH.Röhrs@i-bau.de
Telefon (0 51 94) 966-110
Telefax (0 51 94) 70 67

Hochbau-Abteilung
Helge Bauer
H.Bauer@i-bau.de
Telefon (0 51 94) 966-151
Telefax (0 51 94) 966-205